ubezpieczenia wałbrzych

+48 608 399 780

58-309 Wałbrzych, ul. Topolowa 3a

triangle
Ubezpieczenia Wałbrzych
 • Ubezpieczenia Wałbrzych
 • Ubezpieczenia Wałbrzych
 • Ubezpieczenia Wałbrzych
 • Ubezpieczenia Wałbrzych
 • Ubezpieczenia Wałbrzych
 • Ubezpieczenia Wałbrzych
 • Ubezpieczenia Wałbrzych
 • Ubezpieczenia Wałbrzych
 • Ubezpieczenia Wałbrzych
 • Ubezpieczenia Wałbrzych
 • Ubezpieczenia Wałbrzych
 • Ubezpieczenia Wałbrzych
 • Ubezpieczenia Wałbrzych

Nie jesteśmy w stanie przewidzieć wszystkich zdarzeń, które będą miały miejsce w naszym życiu. Czy zawsze jesteśmy przygotowani na najgorsze? Czy jesteśmy w odpowiedni sposób zabezpieczeni na przyszłość? Pewność, że nie zostaniemy bez środków finansowych i pomocy w trudnych w naszym życiu przypadkach da nam polisa na życie. Jest to produkt, którego głównym celem jest ochrona bliskich na wypadek poważnej choroby, inwalidztwa, niezdolności do pracy bądź śmierci ubezpieczonego. Świadomość ubezpieczeniowa naszych rodaków z roku na rok rośnie. W dzisiejszych czasach sytuacja wielu ludzi jest mało stabilna, niejeden z nas posiada kredyt, rodzinę. Chcąc być odpowiedzialnym musimy zabezpieczyć finansowo naszych bliskich na najcięższe momenty życia. Polisa na życie to sposób finansowego zabezpieczenia przyszłości najbliższych i zarazem wyraz troski o ich los. Trudno być prorokiem w sprawie własnego życia, przewidzieć wydarzenia, które nas czekają, a których następstwa mogą być zarówno dla nas, jak i dla naszej rodziny tragiczne.

W naszej ofercie znajdą Państwo:


Ubezpieczenia na życie

Terminowe ubezpieczenie na życie

Terminowe ubezpieczenie na życie jest najdoskonalszą formą finansowego zabezpieczenia rodziny w przypadku śmierci jej głównego żywiciela. Jest także jedną z podstawowych form zabezpieczania zaciąganych kredytów lub innych zobowiązań, powszechnie akceptowanych przez instytucje finansowe.

Ubezpieczenie na życie z UFK

Uniwersalne Ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym jest elastyczną formą zabezpieczenia finansowego chroniącego Klienta oraz jego bliskich na wypadek nieprzewidzianych zdarzeń losowych. Dokonywane w ramach ubezpieczenia inwestycje w ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe zapewnią zgromadzenie dodatkowego kapitału na przyszłość.

Ubezpieczenie na życie z funduszem inwestycyjnym

Ubezpieczenie strukturyzowane na życie i dożycie to produkt, w których łączy się tradycję ubezpieczeniową z nowymi rozwiązaniami inwestycyjnymi. Klasyczne ubezpieczenia na życie i dożycie zostało wzbogacone o interesującą ofertę inwestycyjną kształtującą ostateczną wartość wypłaconych świadczeń.

Zalety :
- Ubezpieczenie daje, przy relatywnie niskiej składce, możliwość korzystania z nowoczesnych instrumentów finansowych, zazwyczaj niedostępnych dla inwestora indywidualnego.
- Potencjał na zysk wyższy niż na tradycyjnych produktach oszczędnościowych (lokaty, obligacje), przy zachowaniu gwarantowanej znacznej części wpłaconego kapitału.
- Szczególną zaletą Ubezpieczenia jest możliwość samodzielnego obserwowania i analizowania potencjalnych wyników poprzez śledzenie notowań na giełdach.
- W każdym momencie trwania umowy klient może wycofać się z inwestycji przed terminem końca kontraktu. W takim przypadku wartość wykupu pomniejszona jest o opłatę likwidacyjną w wysokości podanej w Szczególnych Warunkach Ubezpieczenia.
- Inwestycja w Ubezpieczenie Strukturyzowane przynosi dodatkowe korzyści związane z brakiem opodatkowania od zysków kapitałowych (niezależnie od tego czy środki wycofasz przed końcem okresu ubezpieczenia czy tez w postaci świadczenia za dożycie).
- Uproszczony sposób przystąpienia do umowy - nie są wymagane żadne badania medyczne.
- Ponadto Świadczenie z tytułu zgonu Ubezpieczonego jest zwolnione z podatku od spadków i darowizn.
- Brak opłat wstępnych i opłat za zarządzanie produktem.